Het doel
Theatergroep Roerend Goed heeft er plezier in om zichzelf steeds weer te ontwikkelen. Dit doet zij door te varieren in soorten stukken -na een tragedie graag weer een komedie- en te experimenteren met de speellocaties. Ook wisselt zij in principe elke twee jaar van regisseur.
Het andere doel is om het publiek te raken, te ontroeren. Om niet alleen te gaan voor de gemakkelijke lach, maar het liefst te sturen op de ongemakkelijke lach, de lach die als ontlading volgt op spanning.

De spelers
Met het verloop van de tijd wijzigt de personele samenstelling van de groep. Deze wijzigingen houden de groep dynamisch en geven een stimulans aan het samenspel. Op dit moment bestaat de groep uit elf enthousiaste spelers.
Enthousiast geworden? Bij een nieuwe productie heeft Roerend Goed vaak weer nieuwe spelers nodig. Dus mail ons met wat informatie over jezelf, dan kom je in de 'kaartenbak'.

De historie
Theatergroep Roerend Goed is ontstaan uit een 'instant´-theatergroep bij Cultureel Centrum Parnassos. Van 1996 tot 1998 heeft deze groep een zestal korte producties gemaakt volgens de zogeheten 'instant'-formule. Deze (besloten) voorstellingen werden gemaakt op aanvraag van derden en ontstonden door middel van improvisaties.

In juni 1998 heeft Roerend Goed een stichting gevormd die tot doel heeft het bevorderen van (amateur) toneelkunst in de stad Utrecht middels het uitvoeren van toneelvoorstellingen. Hierbij wil de groep zich niet beperken tot korte producties op aanvraag, maar wil zij een breder publiek verrassen met een zo groot mogelijke variëteit aan theaterstukken.

In de jaren tussen 1999 en 2005 voert Roerend Goed ieder jaar een nieuw stuk op. Deze stukken kennen een grote onderlinge verscheidenheid. Van het dramatische ‘Blauwe Heuvels’ tot het absurdistische ‘Een totnogtoe onvervuld verlangen’, Roerend Goed blijkt vele kanten te kennen.

In het speelseizoen 2005-2006 heeft Roerend Goed er bewust voor gekozen een jaar geen productie te maken maar een verdiepingscursus te gaan doen. Dit hebben we gedaan onder leiding van de Utrechtse theaterdocent Eric van Leeuwen.

In 2007 kwam Roerend Goed terug en sterker dan ooit. Vorig seizoen is met de Utrechtse Regisseuse Suzanne Verouden het stuk ‘Richard’ gemaakt, van Oscar van Woensel, op basis van Richard III van Shakespeare.

In 2008 produceerde Roerend Goed de voorstelling Hinkepoot. Een vertaling van 'The Cripple of Inishmaan' van de jonge Ierse toneelschrijver Martin Mc Donagh. Dat jaar voor het eerst onder leiding van Jan van Sas, bekend van het Stut-theater, theatergroep Demasque en theater Slot Zeist. We speelden voor het eerst in theater De Vechtclub. Daarna speelden we een speciale voorstelling in houtzaagmolen De Ster in Lombok. En als klap op de vuurpijl speelden we 4 voorstellingen in Theater Slot Zeist.
De samenwerking met Jan bevalt zo goed, dat we hierna nog twee stukken met hem doen: "Portia" van Marina Carr en "WEG", naar "Une station service" van Gildas Bourdet.

Kijk voor de recentere historie op de pagina 'eerdere stukken' voor info en beeldmateriaal.